Türkçe English

Yabancı Dil

Anaokulu
Anasayfa >Okullarımız >Anaokulu >Yabancı Dil
İngilizce Eğitim Programımız

Modern Eğitim Koleji Anaokulu dil politikası kapsamında amacımız; dilin bir ders olarak değil, yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle kendilerini farklı dillerde ifade edebilme becerisine sahip, öğrenmeyi bir yaşam biçimine dönüştürerek yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

İngilizce Eğitim Programımız

Çift dilli eğitim sistemimizde yetişen öğrencilerimiz; iki öğretmenin eş zamanlı ve birbirinin devamı niteliğinde hazırlanan beceri temelli etkinliklerle zenginleştirilen öğrenme ortamlarını deneyimlerken, yabancı dili gün boyu oyunlaştırma yöntemiyle en etkin şekilde edinerek, günlük hayatlarında etkili iletişim kurmayı ve bireysel gelişim alanlarını desteklemeyi öğrenirler. Güne takvim zamanı (Calender Time) etkinliğiyle çift dilli başlayan öğrencilerimiz gün boyunca ‘'Modern Yaşam Merkezi'' atölye ve stüdyolarında yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeye devam ederler.

PRE-SCHOOL ENGLISH SYSTEM ( 4-5 YAŞ)
PRE-SCHOOL ENGLISH SYSTEM ( 4-5 YAŞ)

Çift Dilli (Bilingual) eğitim müfredatımız 4 ve 5 yaş öğrencilerimiz için;

*Haftalık 28 saat İngilizce eğitimi olarak planlanır.

*14 saat ‘'Main Course'' dersi birebir İngilizce öğretmeni ile yürütülür. Uygulanan programın içeriği Cambridge yayınları, Phonics, Numeracy, Science, Art, Story Telling, Music Action, Puppet Talk-Drama, Games etkinlikleriyle zenginleştirilir.

*14 saatte çift dilli olarak Sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin ortak müfredat üzerinden planladığı ‘'Matematik, Fen- Doğa, Yaratıcı Düşünme Becerileri,  Dünya Vatandaşlık'' dersi ve benzeri gibi dil edinimi zenginleştirecek derslerin ve çeşitli disiplinlerin oluşturduğu oyun temelli eğitim müfredatı uygulanır. Böyle bir programa maruz kalan öğrencilerimizde  ‘'Anlamlı Öğrenme'' oluşur.